ADVA 2019 
Аzərbaycan Dermatoveneroloqlar Assosiasiyası
Birinci Beynalxalq Konqres
"Dermatovenerologiyanın birliyi naminə"

PARTNERLAR


Təşkİlat Komİtəsİ


Konqres prezidenti
Sənan Kərimov — MD, ADVA prezidenti,
AzGIUV-ın Dermatovenerologiya kafedrasının müdiri

Yerli elm komitəsi
Sənan Kərimov — MD
Fərid Mahmudov — MD, professor
Mir-Riad Cavad-zadə — MD
İrina Əmirova — MD, professor

Beynəlxalq elmi komitə
Nelli Konnikov — MD, professor
Lalli Mekokişvili — MD, professor
Yuriy Andraşko — MD, professor
Raimonds Karls — MD, professor
Rana Anadolu — MD, professor 

Spİkerlər

Dünyanın aparıcı mütəxəssisləri iş təcrübələrini bölüşəcəklər


T.e.d., Professor Gülelmo Markoni Universitetinin Dermatologiya və Venerologiya professory, EADV, SIDEV, ESDR, ISD, AAD, SID cəmiyətlərin üzvü.
(
İtaliya

Torello

LOTTİ

MD, Dermatologiya Professoru, Boston Tibb Mərkəzində Dermatologiya bölməsinin müdiri, Boston Səhiyyə Sisteminin Tele Dermatologiyasının Direktoru İSD.
(ABŞ)

Nellİ

Konnİkov

MD, Dermatologiya Professoru,
Qafqaz Beynəlxalq Universitetinin Tibb fakultəsinin Dekani, Tbilisi Tibb Akademiyasında Dermatovenereologiya üzrə Rezidenturanın Rəhbəri, Gürcüstan Fotodermatologya və Dəri Xərçəngi Dərnəyinin Başçısı, Euromelanoma programın Gürcüstanda Rəhbəri. (Gürcüstan)

Lallİ

MEKOKİŞVİLİ

Riga "Derma Clinic" rəhbəri, Latviya Dermatooncologiya və Dermatoskopiya Assosiasiyasının sədri, Latviyada EuroMelanomanın rəhbəri, Beynəlxalq Dermoskopiya Cəmiyyətinin və EADV nin İdarə Heyətinin üzvü, AAD, EADO üzvü.
(
Latviya)

Raİmonds

Karls

Tibb elmləri doktoru, Dermatologiya Professoru, Uzhqorod Universitetinin Dermatologiya və Venereologiya kafedrasının müdiri, Ukraynadan EADV İdarə Heyətinin üzvü.
(Ukrayna)

YURİY

ANDRAŞKO

MD, Dermatologiya Professoru,
Rana Anadolu Dermatoloji Klinikanın Başçısı, IDEA Dərnəyi Başçısı.
(Türkiyə)

rANA

aNADOLU

Tibb elmləri doktoru, Dermatologiya professoru, Azərbaycan Tibb Universitetinin Dermatovenerologiya kafedrasının müdiri, Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin Baş Dermatoveneroloqu, ADVA və UISTI üzvü.
(Azərbaycan)

Fərİd

Mahmudov

MD, FAPA, Klinik Dosent, Mərkəzi Michigan Universiteti, Tibb Kolleci, Şərq Kampusu, Saginaw, MI.
(ABŞ)

mOHAMMED

jAFFERANY

Tibb elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Dermatoveneroloqiya kafedrasının professoru, IUSTI, EADV, ISD üzvü.
(Azərbaycan)

Mİr-Rİad

Cavad-zadə

T.e.d., Dermatologiya Professoru, "Astana Tibb Universitetinin" Dermatovenereologiya kafedrasının müdiri, Astana şəhərinin Baş Dermatovenerologu, Qazaxıstan Dermatovenerolog və Dermatokosmetologlar Assosiasiyasının Prezidenti, EDVA üzvü.
(Qazaxıstan)

Gülnar 

Batpenova

Tibb elmləri doktoru, MDTSİ Dermatovenereologiya kafedrasının dosenti, USTI və EUA üzvü.
(Rusiya Federasiyası)

Nadejda

Çernova

Dermatoloq, kosmetolog, Uzhgorod “Əstimed” klinikasının rəhbəri, ESTY DERM təşkilatının elmi rəhbəri və sahibkarı. Allergan, Merz, Emet, Hyalual şirkətlərinin ekspert şuralarının üzvü.
(Ukrayna)

İnga

Voloşina-ANDRAŞKO

Atatürk Universiteti Tibb Fakültəsi Dermatoloji və Venereologiya Bölümü Dosenti.(Türkiyə)

Mehmet

MELİKOĞLU

T.e.d., professor, Rusiya Federasiyası Prezidenti Administrasiyasının Federal Dövlət Büdcə Təşkilatı Təhsilvə Elmi Tibbi Mərkəzin Dermatovenerologiya, Mikologiya və Kosmetologiya kafedrası və RMAPO-nunDoğum və Ginekologiya kafedrası.
(Rusiya Federasiyası)

Svetlana

Rogovskaya

Tibb elmləri doktoru, Dermatoveneroloqiya Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu kafedra müdiri, Azərbaycan Dermatoveneroloqlar Birliyinin prezidenti, EADV, ISD, ILDS, IDS, KADD, GAPSC üzvü.
(Azərbaycan)

Sənan

Kərİmov

VİDEOMƏRUZƏ


ELMİ PROQRAM


Vaxt Məruzələrin adı Müəllim
8.00 — 9.00 Qeydiyyat
9.00 — 9.10 Konfransın açılışı
Plenar iclas
Birinci iclas
MODERATORLAR:
prof. N. Konnikov, prof. R. Karls, prof. M. Cəffərani, prof. Y. Andrashko
9.10 — 9.40 Dəri neoplazmalarının klinik və dermatopatoloji diaqnozu prof. Nelli Konnikov
9.40 — 10.10 Bazal hüceyrəli karsinoma — erkən diaqnozdan müalicəyə qədər prof. Raimonds Karls
10.10 — 10.40 Psixodermatologiya: Psixosomatik tibbdə yeni üfüqlər prof. Mohammed Cəffərani
10.40 — 11.00 Atopik dermatit — müasir baxışlar prof. Yuriy Andraşko
11.00 — 11.40 Qəhvə fasiləsi
İkinci iclas
MODERATORLAR:
prof. M. Cavad-zadə, prof. S. Rogovskaya, prof. M.Məlikoğlu, prof. N. Çernova
11.40 — 12.00 Dermatoveneroloq praktikasında xlamidia infeksiya prof. Mir Riad Cavad-zadə
12.00 — 12.30 Cinsi yolla keçən infeksiyaların diaqnozu və müalicəsinə müasir yanaşmalar prof. Nadejda Çernova
12.30 — 12.50 Anogenital ziyillər – Yeni nə var? prof. Mehmet Məlikoğlu
12.50 — 13.20 HPV çoxşaxəli problem kimi prof. Svetlana Rogovskaya
13.20 — 14.20 Nahar fasiləsi
Üçüncü iclas
МОДЕРАТОРЫ:
prof. L. Mekokişvili, prof. R. Anadolu, prof. F. Mahmudov, prof. G. Batpenova, prof. S. Kərimov
14.20 — 14.40 Demodex — bizimlə yaşayan bir gənə prof. Lalli Mekokişvili
14.40 — 15.10 Böyüklərdə Akne prof. Rana Anadolu
15.10 — 15.30 Uşaqlarda dermatozlar prof. Gülnar Batpenova
15.30 — 15.50 Yeni dermatoz?! prof. Fərid Mahmudov
15.50 – 16.20 Asimmetriya – görünüşün bir gözəl məqamı və ya korreksiya ehtiyacı t.f.d. İnqa Voloşina-Andraşko
16.20 – 16.40 Keloid – nədir və necə müalicə etmək olar prof. Sənan Kərimov
16.40 Konqresin bağlanması

BAŞ SPONSORLAR

SPONSORLAR


TEXNİKİ DƏSTƏK